Pi Gro Pi Lon • Tabou Combo

ADDED BY COLORLOVE (JUN 26, 2023 AT 5:01 PM) 189 VIEWS EDIT

Genre: Konpa
Year: 2023

Pi Gro Pi Lon
By Tabou Combo
Lyrics

Pi gwo
Pi lon
Pi apétisan
Pi gwo
Pi lon
Pi apétisan
Pi gwo
Pi lon

Pi apétisan
Pi gwo
Pi lon
Pi apétisan

Pi gwo, pi lon
Pi apétisan
(La famiy dè Jojo nan-kannaval)
Pi gwo, pi lon
Pi apétisan
(La famiy dè Jojo nan-kannaval)
Pi gwo, pi lon
Pi apétisan
(La famiy dè Jojo nan-kannaval)
Pi gwo, pi lon
Pi apétisan
(La famiy dè Jojo nan-kannaval)

Matinik nou té rivé
(Tandé sa)
Vidé-a té ka passé
(Tandé sa)
Matinik nou té rivé
(Tandé sa)
Vidé-a té ka passé
(Tandé sa)
Yo té kanpé sou dévan
(Tandé sa)
Ah, Tabou kap évolué
(Tandé sa)
Yo té kanpé sou dévan
(Tandé sa)
Ka chanté mélodi-sa
(Tandé sa)
Matinik mwen té rivé
(Tandé sa)
Kannaval té ka passé
(Tandé sa)
Matinik mwen té rivé
(Tandé sa)
Kannaval té ka passé
(Tandé sa)
Yo té kanpé sou dévan
(Tandé sa)
Ah, Tabou kap évolué
(Tandé sa)
Yo té kanpé sou dévan
(Tandé sa)
Ka chanté mélodi-sa

Pi gwo, pi lon
Pi apétisan
(La famiy dè Jojo nan-kannaval)
Pi gwo, pi lon
Pi apétisan
(La famiy dè Jojo nan-kannaval)
Pi gwo, pi lon
Pi apétisan
(La famiy dè Jojo nan-kannaval)
Pi gwo, pi lon
Pi apétisan
(La famiy dè Jojo nan-kannaval)

(Woy-woy)
(Woy-woy)
(Woy-woy)
(Woy-woy)
(Woy-woy)
(Woy-woy)
(Woy-woy)

La famiy Tabou Combo
La famiy Herman Nau
Famiy "Fanfan Ti-bot"
La famiy Ti-"Kapi"
Elysée Pyronneau
Famiy Adolphe Chancy
La famiy Jean-Claude Jean
Roger M. Eugène
Andrew Washington
Famiy John Campagna
La famiy Paul F. Henegan
Famiy lé yo Kapi

Tabou mal élevé
Tabou mal élevé
Tabou mal élevé
Tabou mal élevé
(Woy-woy)
(Woy-woy)
(Woy-woy)
(Woy-woy)
(Woy-woy)
(Woy-woy)

Wop, lalala, oh
Apiyé pou nou monté
Wop, lalala, oh
Apiyé pou nou monté
Wop, lalala, oh
Apiyé pou nou monté
Wop, lalala, oh

Wop, lalala, oh
Apiyé pou nou monté
Wop, lalala, oh
Apiyé pou nou monté
Wop, lalala, oh
Apiyé pou nou monté
Wop, lalala, oh

Apiyéyéyé
Apiyé pou nou monté
Apiyéyéyé
Apiyé pou nou monté
Apiyéyéyé
Apiyé pou nou monté
Apiyéyéyé
Apiyé apiyé'w-la
Apiyé apiyé'w-la
Apiyé apiyé'w-la
Apiyé apiyé'w-la
Wowowo, wowowo
Wowowo, wowowo
Wowowo, wowowo
Wowowo, wowowo

Tabou mal élevé
Tabou mal élevé