Dyaman Nan Bidonvil • Zafem

ADDED BY COLORLOVE (JUL 9, 2023 AT 11:18 AM) 387 VIEWS EDIT

Genre: Konpa
Album: L.A.S.
Year: 2023

Sonje yo, pa bliye yo
Ba yo lavi souple
Ba yo lavi souple

Gade yo, pa inyore yo
Yo anvi viv tande
Ba yo lavi souple

De ti pawòl mwen twouve’k nesesè
Mwen pa vi’n pou’m kondane
Pito se le kontrè

Se yon okazyon pou raple’n lesansyel
Si nou neglije pran swen timoun yo
Demen na wè l

Sonje yo pa. bliye yo
Ba yo lavi souple
Ba yo lavi souple

Gade yo pa. inyore yo
Yo anvi viv tande
Ba yo lavi souple

Yon gro kout chapo pou paran’k konn dwa yo
E pou sila ki abandone wout la nan devwa yo
Se yon okazyon pou raple lesansyèl
Si nou neglije pran swen timoun yo
Demen na wè’l demen’n va wè’l
Oh wi’n va we’l

M’tande vwa k ap rele
K’ap kriye byen fò di ase

Nou vle nou vle, sonje la vi timoun yo
Mande’n mande
Pwoteje’n renmen’n jan nou merite

Nou vle nou vle, Nou vle nou vle
Mande n mande
Pwoteje n renmen n jan nou merite

Yon bann inosan
Yo fèt tou entelijan
Si te gen mwayen’K ta ka vin gran komandan
Granmoun a dizan, Pran responsablite paran
Fè yo tonbe vann kò anatandan
Poko gen lot opsyon, Grangou ap bay presyon

Nou vle nou vle
Mande’n mande
Nou vle nou vle
Mande’n mande
Pwoteje’n renmen’n jan nou merite

Lè w desann avyon an
Rale dola rale papye
Fò’w gen anpil fyèl
Pou di’w pap separe

M?wè sa nan tout Cité
Menm nan Fò Libète
Se menm bagay la m wè Burkinabe
Gade dyaman nan bidonvil
Grangou ap bay presyon

Nou lague

Ayisien ede’m chante

Maestro! fo’n di moun yo
Nou te timoun nou menm

Nesesite timoun yo, Son chay ki mare nan kou’n
Ki fèk kare jennenn,si’n pa demele’n aji an granmoun

Bay la konesans ka defye tout linyorans
Se pa nan lari anba bouch brigan pou yal aprann
Bese brase

Men non se pa konsa, pa konsa
Men non se pa konsa, pa konsa
Men non se pa konsa, pa konsa
Men non se pa konsa, pa konsa

Nesesite timoun yo
Son chay ki mare nan kou n
Ki fèk kare jennenn si n
Pa demele n aji an granmoun

Bay la konesans ka, defye tout inyorans
Se pa nan lari an ba bouch brigan pou yal aprann
Bese brase

Men non se pa konsa, pa konsa
Se pa konsa yo vle’l
Men non se pa konsa, pa konsa
Men non se pa konsa, pa konsa
Men non se pa konsa, pa konsa