Piwo • Blondedy Ferdinand

ADDED BY ZOKLO (AUG 7, 2023 AT 9:58 PM) 1,643 VIEWS EDIT

Genre: Other
Year: 2023
Featuring: Wendyyy

[Intro]
Ye le le le le le le le
Ou vivan (repeat)
Ou vivan – adye
Ou vivan – hmm

[Verse 1]
Ou se zam mwen
Ou se epe mwen
Se ou k fè wout pou mwen
Viktwa m asire, pa ka ebranle
Ou se gid mwen
Ou fè m kenbe la menm si – vi a ak pwoblèm
Ou fòme desepsyon jijman, lezòm pa ka chanje
Ou kenbe mwen lè pou m mache
Ou sipòte mwen – lè m dekouraje
Nan mitan danje yo – ou kanpe, w epanye m
Ou rekonfòte m se ou ki sove mwen

[Chorus]
Wi ou gen fòs – Bondye m nan
Ou gen pouvwa – Bondye m nan
Ou wi ou gen fòs fòs fòs – Bondye m nan
Bondye m nan, Bondye m nan
Ou wi ou gen fòs fòs fòs – Bondye m nan
Ou gen pouvwa – Bondye m nan
Ou wi ou gen fòs fòs fòs – Bondye m nan
Bondye m nan, Bondye m nan

[Verse 2]
Kite m pale w de li ban m di w kisa l fè
Kòman l vivan kisa l reprezante
Kite m temwanye tout sa l fè pou mwen
Pou w ka prann o serye pou w sispann plezante avè l ou asire
Ou pap pè anyen lisifè mèt kont ou ou pap kraponnen
Se tande w tande men w pa konn grandè l
Si m pa eksplike w ou pap konnen yo
Yo te mete m kouche li mete m kanpe
Li fè m kouri lè yo te vle m ranpe
Li kraze tout konplo yo te vle sakrifye m
Djap la te sal mwen li mete m tranpe
Li fè m bèl li dekore m
Li k ede m li epole m
Li rachte m li ban m viktwa
Li chanje li restore m
Li se papa li se fis Li se Jezi li se kris
Li rele Jehava tou pwisan, sa w panse a li se plis
Li se alfa e lomega li k patwon li k deside
Li bay lavi etènèl nan syèl la pou w rezide
Wi li gen fòs

[Chorus]
Wi ou gen fòs – Bondye m nan
Ou gen pouvwa – Bondye m nan
Ou wi ou gen fòs fòs fòs – Bondye m nan
Bondye m nan, Bondye m nan
Ou wi ou gen fòs fòs fòs – Bondye m nan
Ou gen pouvwa – Bondye m nan
Ou wi ou gen fòs fòs fòs – Bondye m nan
Bondye m nan, Bondye m nan

Piwo piwo piwo
Ou leve m piwo piwo piwo (3x)
Anba je mechan yo
Piwo piwo piwo
Ou leve m piwo piwo piwo (3x)
Anba je mechan yo

[Chorus]
Wi ou gen fòs – Bondye m nan
Ou gen pouvwa – Bondye m nan
Ou wi ou gen fòs fòs fòs – Bondye m nan
Bondye m nan, Bondye m nan
Ou wi ou gen fòs fòs fòs – Bondye m nan
Ou gen pouvwa – Bondye m nan
Ou wi ou gen fòs fòs fòs – Bondye m nan
Bondye m nan, Bondye m nan