Born 2 Win • Barikad Crew

ADDED BY ANSY06 (SEP 15, 2023 AT 10:53 PM) 819 VIEWS EDIT

Genre: Ragga/Rap/Hip-Hop
Album: R.E.D
Year: 2012
Produced by: Fred Hype

Fantom]
S on bagay mwen kòmanse mwen pap lache
Mwen gonfle ponyèt mwen nan figi sistèm nan m ap flache
E s on bagay mwen gen lakay mwen mwen pat al achte
Yon bout move kon kong mwen se kontrè tout sak lachte
Lontan m te gon pè tenis pye m te santi mayas
Ak de nesans mwen te Danyèl lari te rele m payas
Yo trete m nèg sal men sal pou sosyete mwen pat gen plas
Mwen kenbe diyite m fyète m kounya tout moun vle wè m anfas
Mwen vin premye lo sak jwe bingo se sou mwen yo fè miz
Mwen montre sam vo sak vize wo sou mwen vle met anpriz
Yo pat konnen ni m pat plenyen men lè mwen pat gen anyen
Sa m te konnen yo pat konnen mwen te fèt pou mwen genyen
Vin gen rezon devan kras paske m gen lanmou pou dlo
Gen 4 sezon gen 4 fas m vin pi granmou vin pi gwo
Devan sa k t ap souzestime m ni sak t ap teke pye m
Sila yo k te vle avegle eklate tout sa k te vle bloke m
Mwen eklate

[Refrain By Marco]
I was born 2 win

[Bricks]
Dat m fèt se 3
Zòn m fèt se mas la
M fèt san papa
Se aprè l rekonèt shotta
Menm misye wè m s on kòb vèt
Depi m bebe m pwomèt
Vire a laj de 3 zan yon ti val pa vle wè pwòp tèt
Apè sa tout sa m te fè lè m te briye
M se nèg k abitye pase lekòl san menm etidye
Tout sa m ap fè m lage m ladann
E ceci san mezire m fout fò nan tout (nèt)
Bondye wè se sa m merite
Moman antèman te tcheke m li gade m li souri
Dekourajman vin tcheke m li jis wè m li kouri
Lè chanmbalan vle dejwe m yo tout wè m pi pouri
Yon malpalan k denigre m yo te prèt pou mouri
Se pou m moutre w se pa chans ki fè m la vre
Se pa koutwazi non big man ki fè m sa m ye (tonnè)
Se Bondye ki wè se mwen ka pote l (kòd la)
Bricks is the winner loser chita kopye l

[Refrain by Marco]
I was born 2 win

[Izolan]
A 19 an m te deside pou m fè street
Fanmi m pat janm dakò yo di m son manje k pot ko kwit
(Mwen t'al twò vit)
Pat gen pwoblèm anndan kay la pou m ret grangou
Menm te toujou ap panse kisa demen mwen ap devni
(Pat gen avni)
Mank parenaj fèm pa janm nan yon gwo lekòl
Edikasyon familyal mwen fè m kenbe yon pwotokòl
(Mwen pat pran dròg non)
Tenis nan pye m konn fache jiskaske l boude
Men m pat ka mete l poze paske m pat gen lòt pou m woule
(M konn reziye m)
Jean ki sou mwen m bay kou jiskaske l chire
Vye pantalon bay sou talon m nan defwa tou li konn fisire
M se sèl nèg mizè kenbe men men m pat fè figi m fennen
Menm lè li konn pran mwen a gagann
M konnen yon jou l t ap banm legen
Gade kounya wout la trase pou mwen
Ansanm ak Barikad le mond antye fikse sou mwen
(M te vize lwen)
Bondye pou mwen m toujou kwe nan lapriyè
Mwen fin venk etap fè nwa yo men kounya mwen nan limyè

[Refrain by Marco]
I was born 2 win

[Brital]
Brital brital
M ap reve jamè m fleri
Se tankou sa te predi
A bouch mwen m pote plezi
Laj mwen sa m fè moun yo sezi
Depi ou tande vwa m ou frik
Tèlman fè devwa mwen strik
Sou mwen ou pap menm ka pot kritik
Tout sam fè banm fanatik
Brital kap bay panik
Toto w konnen m gen full teknik
Pou m chanje pwoblemantik sistèm nan map grennen lirik
Mwen trè dinamik
Mwen s on sous enèjetik
Mwen se desandan Lafrik
Men m g on pase istorik
Mwen s on etwal kap briye gwo midi nan Pòtoprens lan
Se depi m fèt ak maji m reflechi m viv tankou prens lan
Mèsi Granmèt ap ban m pwisans lan poum travay an plen tan
Desten m predi, tout enpòtans yo fè m kanpe san krent lan
Tout moun konn valè m, solisyon tout pwoblèm
Brital sonw anblèm toujou pote gwo powèm
Chak jou m gen plis enpòtans nan je yo
Tout sa k ap pale m tande yo
Paske m toujou chofe yo
Fè m chon fle yo map pote yo