Bel Bagay • Gabel

ADDED BY PHKATHIUS1 (JAN 21, 2017 AT 5:03 PM) 16,416 VIEWS EDIT

Genre: Konpa
Album: Anyen Pa Etenel
Year: 2014

[Verse 1]
Nan lanmou fò’w toujou bliye tèt ou
Fè’l kontan chak jou, kwè mwen l’ap toujou la pou ou
Kèlkeswa sitiyasyon ki ta va rive
Toujou men nan men pou’n mache

[Refrain]
Se bèl bagay lè youn ap viv pou lòt
Nou toujou rete kòt a kòt
Youn pou lòt n’ap ouvri pòt
Se bèl bagay lè nou mete men nan men
Je nan je pou’n di'n renmen

[Verse 2]
Mwen ak ou s’on fòs lanmou k'pa gen bout
Lè’w avè’m m’santi kè mwen pap janm nan blakawout
Kèlkeswa eprèv lavi ki ta kanpe an kwa
Men nan men n’ap pot laviktwa

[Refrain]
Se bèl bagay lè youn ap viv pou lòt
Nou toujou rete kòt a kòt
Youn pou lòt n’ap ouvri pòt
Se bèl bagay lè nou mete men nan men
Je nan je pou’n di'n renmen

[Chorus]
Pa gen pi bèl bagay, se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li souri, tout sa’k fè’l plezi
Ala yon bèl bagay se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li rejwi, fè san’l tresayi

[Bridge]
Mwen vle viv pou li, pou mwen li se lavi
Pa gen anyen m’pral fè ki pou pa ta fè’l plezi
Li fè kè’m kontan
Pou mwen’l toujou gen tan, li toujou prezan
Nan bon tankou move tan’l pap chanje kan

[Chorus]
Pa gen pi bèl bagay, se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li souri, tout sa’k fè’l plezi
Ala yon bèl bagay se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li rejwi, fè san’l tresayi

Epi Bobdole

Oh oh
Se bèl Bagay
Oh oh
Se bèl Bagay

[Bridge]
Mwen vle viv pou li, pou mwen li se lavi
Pa gen anyen m’pral fè ki pou pa ta fè’l plezi
Li fè kè’m kontan
Pou mwen’l toujou gen tan, li toujou prezan
Nan bon tankou move tan’l pap chanje kan

Oh oh
Se bèl Bagay
Oh oh
Se bèl Bagay

[Chorus]
Pa gen pi bèl bagay, se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li souri, tout sa’k fè’l plezi
Ala yon bèl bagay se lè w’ap fè bagay
K’ap fè li rejwi, fè san’l tresayi