Sida • Wanito

ADDED BY ZOKLO (DEC 27, 2019 AT 6:58 PM) 513 VIEWS EDIT

Genre: Other
Year: 2019

[Verse 1]
M gen on demwazèl mezanmi mwen renmen anpil
Chak jou m koutize l di l kijan m ta renmen nan vi l
Yon bèl vi chaje bonè se sa mwen toujou ap ofri l
Se t ap pi gwo onè nan vi m si m ta wè m vin mari l
Chak fwa mwen di l jan m renmen l dlo toujou kouri nan je l
Li pa janm di m sa l genyen malgre m konn ap pèsiste l
Bagay la toumante m lè m wè m pat konn sa k nan panse l
Men ofon mwen ka wè g on bagay k ap trakase l
Yon jou li leve li di m mwen jodia fòk li ban m verite
Se kè l kap rache li renmen m men relasyon sa pap ka mache
Lavi l konplike li di m se pa bagay li renmen pataje
Men l pa ka kache m li g on maladi li pa vle m kontamine

[Chorus]
Li di m li gen sida da da da da
Lavi li tèt anba ba ba ba ba
Li di mwen g on sèl chwa chwa chwa chwa
Se di li orevwa

[Verse 2]
M tèlman sezi si w pike m ou pap jwenn on gout san
Jan ti po l byen bèl byen swa, jan l anfò m, jan li resan
Pa tap janm panse li malad sa vrèman agwasan
Mwen twouve m nan yon sitiyasyon trè anbarasan
Mwen di l mwen dezole pou sa k rive l la sa blese m
Li di m se pa fòt pa m se fòt lavi just ekata m
Li di m nan vi mizerab li a l pa vle entegre m
Mwen just reponn mèsi paske l pat chwazi enfekte m
E kwè mwen si w vle malgre l di l malad la santiman m pa chanje
Men gen danje, avanti sa oblije pa ka kontinye
E mwen jire m ap toujou sipòte m nenpòt kijan sa ye
Pou li m ap priye sou li pou maladi sa pa janm deraye

[Chorus]

[Bridge]
Paske li gen sida mwen pap imilye li pou sa
Maladi se sou moun li tonbe se pa sou bwa
M ap ba l kouraj, ba l fòs ba l sipò
M ap menm priye avè l resite tout sòm

[Chorus]
BIOGRAPHY
  • Juanito, best known as his stage name WANITO, was born on April 21, 1988 in Jeremie, Haiti. He was raised by his mother, until he moved to the Port-au-Prince to continue his secondary education at Lycée de National de Petion-Ville. Though he was very shy, he continued to follow his dreams by performing around students, friends, and family. Upon hearing his unique voice, his peers encouraged him to participate in talent shows like, "Konkou Chante Nwel," and "Digicel Stars". Although he didn't make the finals of either competition, he wasn't discouraged. PeaceTones, a Boston-based NGO aims to empower musicians in developing countries by teaching them how to create, protect, and sell their music throughout the world. In April 2011 the NGO held a competition called, "Haiti Chante" (Haiti Sings). Gracefully, WANITO was declared the winner, and there, he found his break. With this victory, many doors were opened for him; the NGO brought him to the US to record his first-ever solo album. On December 2011, WANITO released "Biyografi Mwen" (My Biography). His extensive involvement in the Haitian community made WANITO a star even before the album hit the market. He has made headlines in most of the widely-read newspapers, blogs, and on-line magazines in Caribbean/Haiti and in the Haitian diaspora.