Ma Va Wè Li (20 Kreyòl) • Rodlin Pierre

ADDED BY TIZER (AUG 13, 2014 AT 10:55 AM) 29,784 VIEWS EDIT

Genre: Gospel
Album: Chant D'Esperance Project
Year: 2014
Featuring: Harold
Produced by: Rodlin Pierre

[Verse 1]
Yon jou m'a suspann chante m yo
Vwa m a rete san l pa chante
Men ak sen ki nan la glwa yo,
Nanm mwen va kontan pou l mele

[Verse 2]
Yon jou fòk kanmenm mwen kite
Abitasyon m sou la tè a
Men pòt abitasyon Bondye,
Va louvri pou mwen jou sa a

[Chorus]
Ma va wè li menm jan li ye
Jezu Redanptè, fils Bondye

[Verse 3]
Yon jou fènwa va kouvri mwen
Solèy va kouche pou toujou
Men anwo Jezu va pran mwen
Pap janm fè nwa, men tout tan jou

[Verse 4]
Fò l vini, jou la glwa sa a
Se li ki asurans kè mwen
Segnè kenbe m, m’pare pou sa
Nan ou m mete tout konfyans mwen

[Chorus]
Ma va wè li menm jan li ye
Jezu Redanptè, fils Bondye

[Keyboard solo]

Rodlin, do your thing boy

Lemond se pa lakay mwen
Nan syèl la m’prale
(M’pa konnen si w konprann)
Lemond se pa lakay mwen yeah
Nan syèl la m’prale

(La a kounya nou pral monte yon lòt nivo tande)
(M’ta renmen pou nou tout rele “se nan syèl mwen prale”)

Lemond se pa lakay mwen
Nan syèl la m’prale
Chante chante
Lemond se pa lakay mwen yeah yeah
Nan syèl la m’prale

Mwen bezwen Jezu, bezwen Jezu
Bezwen Jezu kounyea
Bezwen l lè solèy klere
Bezwen l lè gran van soufle
Chak moman sou wout syèl la
Bezwen Jezu

M’bezwen ou - Bezwen Jezu
Lè mwen genyen pwoblèm m’bezwen ou - Bezwen Jezu
Zanmi abandone m m’bezwen ou - Bezwen Jezu kounyea
I can’t live without you, I appreciate your love for me
Bezwen l lè solèy klere
Bezwen l lè gran van soufle
Chak moman sou wout syèl la, bezwen Jezu

[Rap]
Gad kijan moun yo bezwen w Jezu (let’s go!)
Chak moman
Woy, bezwen Jezu tande (se sa)
Lè wout la fenwa, mwen fin pèdi espwa
Chagren fin avanyi m Bondye woy
Lè mwen dekouraje, mwen santi m boulvèsè
Epi mwen dezole tande woy
Kretyen yo bezwen w y’ape kriye woy (wooo)
Chak moman
Lwaye kay vini kay paka peye
Mari ap ba w pwoblem, Lekòl la menm strese w
W’anvi demisyone
Chak moman (e sa wi) sou wout syèl la
Peyi a twouble, timoun paka manje
Lavi a vin pi di
Chak moman

Lè m domi lè m leve
Nan lari yo mete m
Nenpòt kote mwen ta rive
M’bezwen Jezu, m’bezwen Jezu
Lè m santi m’ta rele “Anmwey!”
Kè ap bat fò san rete
M’bezwen Jezu, m’bezwen Jezu - Chak moman

Timoun yo rele yo bezwen Jezu
Mari ak madanm rele Jezu woy
M’bezwen Jezu, m’bezwen Jezu - Chak moman
Lajenès kriye yo bezwen w Yahwe
Pastè yo menm ape kriye woy
M’bezwen Jezu, m’bezwen Jezu - Chak moman

Manman pitit pa kapab anko
Y’ape jene y’ape priye wo
M’bezwen Jezu, m’bezwen Jezu
Lè m’ap mache nan vale a
Se la m’bezwen w Jezu
M’bezwen Jezu, m’bezwen Jezu - Chak moman (Se sa l ye wi)
Lè doktè di lavi m fini (Lavi w fini wi la a)
Se nan pye w mwen kouri (Se nan pye w m’rete Jezu)

Ay, lè m’ap mal mennen Yahweh, lè m’ap byen mennen
Mwen bezwen ou, mwen bezwen ou
Lè mwen strese Yahweh, lè m’pap gen pwoblèm Yahweh
Mwen bezwen ou, mwen bezwen ou
Lè mwen grangou Yahweh, kay la plen manje Jehovah
Mwen bezwen ou, Senyè mwen bezwen w
Jusqu’a la fin, Yahweh m’bezwen w
Jusqu’a la fin, Jehovah Jireh tande
Mwen bezwen ou, mwen bezwen w Jezu
Lè m’ap mal mennen woy, lè m’ap byen mennen
Lè mwen strese tande, lè m’pap gen pwoblèm
Lè mwen grangou tande, kay la plen manje
Yahweh Mwen bezwen ou,
Jehovah mwen bezwen ou
Jusqu’a la fin mwen bezwen w

M’bezwen Jezu (rpt)